...
-

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 32 Kategoride 1965 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA
[metaslider id="12862"]

BELEDİYEYE AİT DÜKKANLAR SATIŞA ÇIKIYOR

29 Ağustos 2018 Tarihinde Yayınlandı 1.383 Kez Okundu
Ana Sayfa » Haberler»Ekonomi»BELEDİYEYE AİT DÜKKANLAR SATIŞA ÇIKIYOR

Beypazarı Belediyesi gayrimenkul satışı için ihale düzenleyecek.

Beypazarı Belediye Başkanlığı mülkiyetinde bulunan taşınmazın satışı için ihale düzenleyecek. İlgili karar bu sabah Resmi Gazete’de yayımlandı.

Mülkiyeti Beypazarı Belediyesine ait Kurtuluş Mahallesi İrfan Gümüşel Caddesi 210 Ada 72 Parselinde 1. Kat Bağımsız Bölüm 83 ve 84 nolu dükkânlar birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36-37. Maddeleri gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır.

Taşınmazın satış ihalesi Beypazarı Belediyesi İhale Odasında (Kurtuluş Mah. Halil Şıvgın Cad. No: 5/2 PK: 06730    Beypazarı/ANKARA) Belediye Encümenimizce 24.09.2018 Tarihinde Saat: 14.05’ de yapılacaktır.

Satışa esas Muh. Bedel: 3.600.000,00-TL olup, Geçici Teminatı: %3 108.000,00-TL’dir.

İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

1 – Teklif mektubu

2 – Geçici teminat bedeli makbuzu veya teminat mektubu

3 – Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti

4 – Gerçek kişiler için yerleşim belgesi (İkametgâh Belgesi)

5 – İsteklinin Beypazarı Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Beypazarı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge,

6 – Gerçek kişiler için imza sirküsü (Noterden) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname,

7 – Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri

8 – Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat adresi beyan etmek.

9 – Ortak katılım halinde Ortaklık Beyannamesi.

Taşınmazların ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak (teklif mektupları iç zarfa koyulacak, ağzı kapatılıp teklif sahibi tarafından imzalanacak ve diğer ihale evrakı ile birlikte dış zarfın içerisine konulacaktır. İç ve dış zarfların üzerine teklif veren kişi yâda kuruluşun ismi ve irtibat telefonu yazılacaktır.) 24.09.2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü ihale saatine kadar Beypazarı Belediyesi Encümenine (ihale komisyonu) verilmek üzere Emlak İstimlâk Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta ile yapılacak tekliflerde meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Şartname bedeli 100,00-TL (Yüz lira) karşılığı, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde görülebilir ve temin edilebilir. İhaleye giren gerçek kişi veya tüzel kişi ihale şartnamesini aldığına dair makbuzu ihale evraklarının içine koymak zorundadır.

10 – İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

Bahis Siteleri
error: HABERLERİMİZİN KOPYALANMASI YASAKTIR !

beypazarı haber

beypazarı gündem

beypazarı

beypazarı sondakika