...
-

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 32 Kategoride 2005 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

Beypazarı Tarihi

Ana Sayfa » Beypazarı Tanıtım » Beypazarı Tarihi

Beypazarı EvleriAnadolu’nun her karışı gibi Beypazarı toprakları da çok eski uygarlıkların yaşayışlarına sahne olmuştur.

İlk yerleşimi işaret eden net bilgiler bulunmamakla birlikte,Beypazarı’nın yerleşim yeri olarak kullanılmasının eski çağlara dayandığını gösteren bulgular vardır. Bu yüzden üzerinden değişik hakimiyetler gelip geçen Beypazarı topraklarında biriken tarih, farklı kültürlerin izlerini taşımaktadır. Beypazarı’nın Evliya Çelebi’nin Seyahatname’sinde deyinmeden geçemediği tarihi önemi, bu farklılıklarla beslenmiştir.

Eski bir yerleşim yeri olan Beypazarı topraklarında, sırasıyla Hitit, Frig, Galat, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlıların egemen olduğu bilinmektedir. Roma döneminde, “Lagania” adını alan bu yöre bir piskoposluk merkezi haline gelmiştir. “Kaya Doruğu” anlamına gelen bu ad daha sonra o dönemlerde hüküm süren İmparator Anastasius’un (M.S. 491 – 518 ) bölgeye ziyaretiyle “Lagania Anastasiapolis” olarak değişmiştir. İstanbul’u Ankara’ya ve Bağdat’a bağlayan geçit yolları üzerindeki konumuyla ticari anlamda parlak dönemlerini yaşamıştır.

Türklerin Anadolu’ya egemen oluşuyla Türkmen boylarının da yurdu olur Beypazarı. O dönemde adına “Germiyan Hezar” dendiğini bakın kimden öğreniyoruz:

“İlk kurucusunu bilmiyoruz. Fakat, ilk fatihi Kütahya beylerinden Germiyanoğlu Yakup Şah’ın veziri Dinar Hezar’dır. Onun için şehre “Germiyan Hezar” da derler. “* (*Evliya Çelebi, Seyahatname, Hicri 1058 – Miladi 1638)

Selçuklu döneminde ticari önemini sürdüren Beypazarı, Orhan Bey’in Ankara’yı almasıyla Bursa Sancağı’na bağlanıp Osmanlı egemenliğine girmiştir. İlçe Osmanlı hakimiyetiyle, “Tımarlı Sipahi” merkezlerinden biri olmuştur. Osmanlı’nın toprak rejiminde ve askeri sisteminde oldukça önemli payı olan Tımarlı Sipahilerine merkez olmakla kalmayıp ticari ve ekonomik anlamda da önem kazanmaya devam etmiştir. Ticari yoğunluğu Beypazarı’na “Beğ Pazarı” denmesinin sebebi olmuştur. Bu ticari hareketliliğe Evliya Çelebi de gezi notlarında dikkat çekiyor:

“Haftada bir gün güzel ve süslü pazarı olup, bütün kıymetli eşyalar bulunur. Halkının uğraşları tiftik keçisi olmakla pazarında sof ipliği çok satılır. Müşterisi vardır … Pazarına her hafta etraf köylerinden on bin insan toplanır.”

O dönemdeki gelir kaynakları hakkında bilgi veren bu sözler, meşhur Ankara keçisinin yününden elde edilen sofla gelen canlılık ve gelire işaret ediyor.

1869’dan 1953’e kadar Beypazarı’nda yedi büyük yangın meydana gelmiş. Bu durumun ekonomik ve sosyal yaşamı önemli ölçüde etkilediği görülmektedir. Bu yangınlardan doğan kayıplardan sonra yaşam yörede zorlaşmaya başlar ve başkalaşım boy gösterir. Bir süre sonra tarımda meydana gelen canlılık Beypazarı’nın imdadına yetişip ticari hareketliliği yeniden sağlar. Kapıları başka şehirlere de açılmaya başlar ve tarım ürünleri ticaretin bel kemiğini oluşturur.

Farklı medeniyetlerin bıraktığı izleri biriktiren Beypazarı kendine özgü kültürünü sağlamlaştırmıştır.

İPEK YOLU üzerindeki BEYPAZARI

Orta Çağda, ticaret kervanları Çin’den Özbekistan’ın Kaçgar bölgesinden ikiye ayrılırlardı. Birincisi Afganistan’dan Hazar Deniz’ine, ikincisi İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırdı.Kara ulaşımı ve haberleşmenin kervanlarla ve ulaklarla yapıldığı bir dönemde Beypazarı ana ulaşım akslarının oldukça merkezi bir noktasında yer almaktadır.

İpek, porselen, kağıt, baharat ve değerli taşların alışverişi yanında kültür ilişkilerine de dönüşen 6400 km.lik bu kervan yolu 2 bin yıllık geçmişiyle bugün de gündemde kalabilmiştir.

SELÇUKLU VE OSMANLI DÖNEMİ

Türklerin Sultan Alparslan komutasında Anadolu’ya girmesinden kısa bir süre sonra, Selçuklu yönetimine giren Beypazarı; konumu itibariyle sık sık göç eden Türkmen boylarına yurtluk yapmıştır. Bunlar arasında tarihte en çok iz bırakanı, Kayı Boyu’dur. Selçuklu Sultanlığı’nın kendilerine yurt olarak yer gösterdiği bu Türk Boyu; Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in dedesi olan Gazi Gündüzalp yönetiminde ilk olarak Ankara civarına yerleşmiştir.

Beypazarı, Selçuklular döneminde İstanbul – Bağdat yolu üzerinde bir ticaret merkeziydi. Beypazarı’nın tam olarak Osmanlı
yönetimine geçmesi, Orhan Bey’in Ankara’yı alması ile başlamıştır. O dönemde Hüdavendigar (Bursa) Sancağı’na bağlı bir beylik merkezi olan Beypazarı; 1868 yılından itibaren siyasi yönetim bakımından Ankara’ya bağlı bir kaza olarak önemini sürdürmüştür.

Beypazarı’nın Adı:

Beypazarı’nı Rumlardan, Kütahya Beylerinden Germiyanoğlu Yakup Şah’ın Veziri Dinar Hezar alarak Osmanlı topraklarına katmıştır. Adı fethedenin hatırasını yaşatmak amacıyla “Beyhezarı” olmuştur. Bey buraya panayır şeklinde büyük alışveriş yerleri kurarak büyük bir pazar yeri haline gelmesini sağlamıştır. Sonradan bu pazar oldukça meşhur olarak “Beğpazarı” olmuş sonradan bugünkü bilinen “Beypazarı” şeklini almıştır.

Beypazarı Gece Manzarası