...
HAVVA DURUMU

- Hoşgeldiniz - Sitemizde 32 Kategoride 1774 İçerik Bulunuyor.

SON DAKİKA

MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

04 Mayıs 2014 Tarihinde Yayınlandı 293 Kez Okundu
Ana Sayfa » Haberler»Siyaset»MANSUR YAVAŞ CUMHURBAŞKANI ADAYI OLACAK MI?

Mansur-Yavas-Cumhurbaskani-adayi-olacak-mi-CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı’na aday olabileceğinin ilk sinyallerini verdi

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı adayı olurum

MHP kökenli CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’tan Ankara’da politik dengeleri değiştirebilecek çıkış. Yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na CHP’den adaylığını koyan, az bir farkla Gökçek karşısında kaybeden Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı adaylığına aday olabileceğini söyledi.  Sözcü Gazetesi‘nde Selin Kök‘ün yerel seçim süreci ve sonrasıyla ilgili soruların cevaplandıran Mansur Yavaş ‘Köşk’e aday olmak istediğini söyledi. İşte Mansur Yavaş’ın Selin Kök’ün sorularına verdiği cevap

Köşk’e aday olmak isterim Bun­dan son­ra CHP ile mi yo­la de­vam ede­cek­si­niz?

Şu an­da AY­M’­nin ka­ra­rı­nı bek­li­yo­rum. CHP’­nin de par­ti ola­rak bun­dan son­ra na­sıl bir yol iz­le­ye­ce­ği­ne ka­rar ver­me­si ge­re­kir. Tüm bun­lar net­leş­tik­ten son­ra ne ya­pa­ca­ğı­ma ka­rar ve­re­ce­ğim. Ama ak­tif si­ya­set için bir baş­ka par­ti­ye ge­çe­yim ya da MHP’­ye ge­ri dö­ne­yim gi­bi bir şey dü­şün­mü­yo­rum.

Ba­na des­tek ve­ren, bu sü­reç­te ya­nım­da olan ar­ka­daş­la­rım­la ve CHP yö­ne­ti­min­de olan isim­lerle otu­rup ko­nu­şa­ca­ğım. Çün­kü iki al­ter­na­tif var: 4 ay son­ra ger­çek­le­şe­cek Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi ve ar­dın­dan ge­nel se­çim…

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­mi için ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?

Se­çi­le­cek Cum­hur­baş­ka­nı­nın Tür­ki­ye­’de tam bir den­ge un­su­ru ol­ma­sı ge­rek. Cum­hur­baş­ka­nı ta­raf­sız ol­ma­lı.

Siz Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­na aday olur mu­su­nuz?

Olu­rum ta­bi­i, ne­den ol­ma­ya­yım…

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­-ye­t­i’nin Cum­hur­baş­ka­nı ol­ma­yı kim is­te­mez…

Aday­lık­la il­gi­li her­han­gi bir gö­rüş­me yap­tı­nız mı?

Hayır.

Adı­nı­zın anıl­ma­sı bi­le ben­ce çok önem­li bir şey.

Adaylık için bir­çok isim te­laf­fuz edi­li­yor…

Evet ama Baş­ba­kan bü­tün par­ti­le­rin des­tek­le­di­ği bir isim üze­rin­de du­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­lü­yor. De­mek ki ken­din­den bah­set­mi­yor.

 

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

İlgili Terimler :
Ek İş | Web Tasarım Ankara | Burun Estetiği Ankara | Ankara iş ilanları
error: HABERLERİMİZİN KOPYALANMASI YASAKTIR !

beypazarı haber

beypazarı gündem

beypazarı

beypazarı sondakika